top of page
1369435583-huge.jpg

Integritetspolicy

Vi på Partnerverket arbetar för att du som intressent skall känna dig trygg i att dela dina uppgifter med oss, och värnar om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt, samt att arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar i samband med din intresseanmälan. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke, har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller vägleda dig till nya möjligheter.

Syftet med vår lagring av uppgifter är att kunna matcha dig med möjligheter främst inom franchise, eget företagande, företagssamarbeten samt övrig förenlig verksamhet inom våra tjänsteområden. Du kan exempelvis komma att få e-post eller telefonsamtal från oss där vi tipsar, och vägleder dig till nya möjligheter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med din intresseanmälan.

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt. När du skickar in dina uppgifter i form av en intresseanmälan, kommer du att lämna information om dig själv till oss. Information som exempelvis namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete etc, Detta inkluderar de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.

 

Ibland behandlar Partnerverket personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedin-profil. Om du väljer att göra detta får Partnerverket tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil.

 

Partnerverket kan även komma att behandla uppgifter om dig vid referenstagning.  Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter endast med ditt samtycke. Det samtycke du lämnar gällande personuppgifter gäller alltså även eventuella framtida referenstagningar.

 

Om du genomför någon form av test i samband med en rekryteringsprocess via Partnerverket kommer vi att behandla resultaten av dessa samt dela testresultaten med relevanta kontaktpersoner hos uppdragsgivare som rekryteringen eller konsultuppdraget avser. Denna behandling, och eventuell komplettering av din profil, sker utifrån ditt samtycke som laglig grund.

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Partnerverket som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information enligt nedan:

  • I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kommer Partnerverket att dela dina personuppgifter med vår uppdragsgivare. Exempel på uppgifter som vi delar med oss av är ditt CV, anteckningar från eventuella intervjuer/möten med oss, resultat på tester och information från referenser.

  • Vi kan även komma att dela din information med externa IT-leverantörer. Exempelvis leverantör av vårt intressentsystem, vår webbplats och leverantör av bakgrundskontroller samt tester.

För att kunna uppfylla våra åtaganden, att hjälpa dig till nya möjligheter sparar Partnerverket dina personuppgifter under den tid du är intresserad. Det gäller efter att du lämnat ditt samtycke, tills att du väljer att återkalla ditt samtycke. Partnerverket kan dock behöva spara information om dig, i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

När du skickat in dina uppgifter till oss så har du rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Du har rätt att få: bekräftelse på om dina personuppgifter behandlats, information om hur dina personuppgifter behandlas, en kopia på de personuppgifter som är under behandling, rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Partnerverket raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Partnerverket förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt. Du finner alltid den senaste versionen på www.partnerverket.se

Kontakt

Partnerverket Sverige AB, 559187-8219 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av oss, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till oss på Partnerverket. Maila kontakt@partnerverket.se

bottom of page