top of page

Vad är franchise?

Franchise innebär att någon som äger ett affärskoncept (franchisegivaren), erbjuder andra (franchisetagare) att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärsverksamhet."

Franchise bygger på samarbete mellan två självständiga företag.

Fördelar med franchise

Lagarbete
  • Du får tillgång till ett starkt varumärke och inarbetat namn. Att bygga varumärke tar tid om du skulle göra det på egen hand.

  • Du kan nyttja stordriftsfördelar. I kedja får du tillgång till leverantörer och bättre inköpsvillkor, gemensam marknadsföring och utveckling.

  • Snabbare uppstart – Redan från start finns affärsmodell, affärsplan, budget, logotyp osv.

  • Mindre risk än när du startar ditt företag på egen hand. Affärsidén är testad och funkar.

  • Etablerade bankkontakter för ev. företagslån – Många franchisegivare har etablerade samarbeten med finansieringskällor och banker. Det kan också vara lättare att få banklån utifrån att man kan påvisa affärsplan och resultat från andra franchisetagare i kedjan.

  • Du är aldrig ensam. Som egen företagare kan det ibland kännas lite ensamt. Som franchisetagare får du stöd och råd av såväl franchisegivare och andra franchisetagare. Du blir en del av en kedja och ett större team, även om du är din egen.

  • Alla vill lyckas. I en franchisekedja konkurrera inte franchisetagare med varandra. Snarare stöttar och utbyter erfarenheter. Alla vill att alla ska lyckas. Då växer kedjan och varumärket blir ännu starkare.

bottom of page