top of page

FAQ FRANCHISE

Vi på Partnerverket agerar vägledare och rådgivare för dig som är intresserad av franchise och att bli franchisetagare. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du har den information du behöver för att ta steget till eget företagande/franchisetagande.

Vi har jobbat med franchise i många år. Nedan är några av de vanligaste frågorna vi har fått under åren. Vi vill dock poängtera att alla franchisekoncept skiljer sig åt och är unika. Därför är det viktigt att du samlar in information om just det koncept du är intresserad av.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina tankar och funderingar.

 • Vad är franchise?
  Franchising är ett samarbete mellan två parter: franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisetagaren får rätten att mot en avgift arbeta under franchisegivarens namn för att sälja varor eller tjänster. Samarbetet styrs av ett avtal som båda parter skriver under. Som franchisetagare är du fullt ansvarig för ditt företag och din ekonomi. Samtidigt har du en hel franchisekedja att luta dig mot om du behöver hjälp och stöd.
 • Vad innebär det att vara franchisetagare?
  Det innebär kortfattat att du är egen företagare under ett specifikt varumärke/koncept.
 • Vad ingår i franchisekonceptet?
  Alla koncept ser olika ut. Här måste du grundligt gå igenom vad som ingår i just det koncept du är intresserad av. Vanligtvis får du tillgång till själva franchiserättigheten, område och varumärke, introduktionsutbildning, löpande support, leverantörsavtal, marknadsföring osv. Alla franchisekedjor har sitt koncept.
 • Hur länge gäller franchiseavtalet?
  Alla koncept har olika avtalstider. Vanligtvis är avtalstiden 3 – 5 år.
 • Vad kostar det att bli franchisetagare?
  Den totala kostnaden skiljer sig mellan olika koncept. Det enda gemensamma mellan olika koncept är att när du blir franchisetagare måste du bilda ett aktiebolag. Till aktiebolaget behöver du pengar till aktiekapital. Utöver detta betalar du en inträdesavgift för att bli en del av konceptet samt en franchiseavgift ibland kallad serviceavgift till franchisegivaren. Vår rekommendation är även att du har medel till vissa uppstartskostnader. Hos många franchisekedjor där lokal krävs står du som franchisetagare för investering i lokal och utrustning. Alla koncept har olika villkor.
 • Behöver jag på egen hand ha ett aktiebolag eller starta upp ett aktiebolag själv?
  Som franchisetagare behöver du starta ett bolag. Vissa franchisekedjor hjälper dig med detta.
 • Hur stor är franchiseavgiften/serviceavgiften?
  Alla koncept har sin serviceavgift. Det kan också skilja mellan verksamheter inom ett koncept. Vissa franchisekedjor jobbar med en fast avgift vissa jobbar med en rörlig avgift.
 • Får jag tillgång till utbildning innan jag börjar?
  Som franchisetagare erhåller du en introduktion av franchisegivaren för att du ska känna dig trygg i din uppstart. Vanligtvis innehåller denna delar som koncept, handbok andra verktyg m.m.
 • Vad har jag för ansvar som franchisetagare?
  Som franchisetagare ansvarar du för den dagliga driften av din verksamhet. Utifrån vilket koncept du är intresserad av kan ansvarsområden skilja sig.
 • Kan jag vara franchisetagare och samtidigt inneha ett annat jobb?
  De flesta franchisegivare önskar att man som franchisetagare investerar 100 % av sin tid. Det finns dock franchisekoncept som kan drivas som deltid alt bisyssla.
 • Vad tjänar jag?
  Detta är en av de vanligaste frågorna. Vad gäller intjäning måste du själv göra beräkningar utifrån det koncept du är intresserad av. Ta del av budget och kalkyl vad gäller konceptet. Till sist handlar det om ditt egna driv och engagemang för att lyckas som franchisetagare. Utifrån verksamhetens lönsamhet och resultat är det du som sätter din lön och bestämmer vad du tjänar. Det är du som är företagaren.
 • Vad krävs det för erfarenheter för att bli franchisetagare?
  Oavsett bakgrund kan du bli franchisetagare. De flesta kedjor kräver inte någon tidigare erfarenhet av eget företagande. Dock ser de flesta franchisekedjor att du har viss erfarenhet inom den bransch du vill ge dig in i. Ta reda på vad just den kedja du är intresserad av söker.
 • Jag vill bli franchisetagare? Hur gör jag?
  Kontakta rekryteringsansvarig hos den franchisekedja du är intresserad av.
 • Hur ser rekryteringsprocessen ut för att bli franchisetagare?
  Alla kedjor har olika rekryteringsprocesser. Kontakta rekryteringsansvarige.
 • Om jag skickar in en intresseanmälan idag, när kan jag börja?
  Att bli franchisetagare och egen företagare är ett stort steg. Alla franchisekedjor har sina rekryteringsprocesser. Att bli franchisetagare är inte som att bli anställd. En rekryteringsprocess för att bli franchisetagare tar längre tid än en anställning.
 • Jag har en lokal som jag vill driva franchise i. Hur gör jag?
  Kontakta den franchisekedja du är intresserad av. Många franchisekedjor har etablerare som efter noga beräkningar och bedömningar avgör vad som är bra lokal eller ej för respektive koncept.
bottom of page